Go To Global Site
Добре дошли в сайта UCB България

Лидерство и личностно развитие

Лидерство в Ю СИ БИ

Колективното и последователно ръководене е ключът към непрекъснатия успех. Ю СИ БИ установи шест основни начини на поведение, формиращи имиджа на нашето ръководство, които ни помагат да постигнем нашите индивидуални и колективни цели и да създадем култура на висока ефективност в Ю СИ БИ. Нашите глобални инициативи подкрепят професионалното развитие на ръководителите и лидерския профил.

Ефективност и личностно развитие

В Ю СИ БИ очакваме от вас да направлявате собственото си представяне, обучение и развитие, като си поставяте „умни” цели, вземайки под внимание нашите намерения и вашите стремежи. Непрекъснатият диалог с вашия ръководител е ключът към начина за управление на представянето през годината и за подготвяне на нашите лидери. Вашето развитие може да включва възможности за преместване по целия свят.

Програми за обучение на лидери

За да обучим и предоставим възможности за развитие на нашите лидери, сме разработили четири основни програми за обучение на лидери. Те са предназначени:

  • да помогнат на нашите лидери да намерят своя собствен стил и силни страни, както и уменията, които трябва да развият;
  • да им дадат възможност да спомогнат и да внедрят промени в организацията;
  • да ги насърчат в поемането на инициативи;
  • да развият способността им да ръководят екипите си успешно за осъществяване на общите им цели.

Тези програми, заедно с други подкрепящи инициативи за обучение на лидери, се реализират от висококвалифицирани преподаватели с добра репутация.

Начало

Лекарствена безопасност

UCBCares-Медицинска информация