Go To Global Site
Добре дошли в сайта UCB България

Добре дошли в нашия раздел за устойчиво развитие

Annual report

Устойчивото развитие е наш бизнес подход

 

Ние в UCB знаем, че предизвикателствата, пред които е изправен светът, от промените в климата до нарастващото неравенство, са неразривно свързани и бизнесът има ключова роля за осигуряване на устойчиво бъдеще за всички. Водени сме от твърдото убеждение, че можем да задълбочим въздействието си, адресирайки предизвикателствата чрез нашата Patient Value Strategy и по-широките обществени интереси. През 2019 г. устойчивостта беше определена като стратегически императив за UCB. Извършихме задълбочена оценка с цел да идентифицираме как най-добре да увеличим нашия принос към обществото, осигурявайки едновременно с това успешното развитие на  бизнеса ни. 

 

Sustainability

В съответствие с установените констатации, използваме опита си, за да интегрираме устойчивостта в нашия бизнес подход и да подобрим общественото здраве, поставяйки фокус върху четири приоритетни области:

 

 

 

Ние разработваме и предоставяме диференцирани решения, които помагат на специфични групи пациенти да постигнат житейските си цели и да допринесат за справяне с обществените здравни предизвикателства. Научете повече

Ние целим да насърчим работна среда и климат, в които хората са щастливи, здрави, в безопасност и с възможност за успех. Постигаме това чрез създаване на подходящите условия, при които служителите да се възползват от съвременни и въздействащи програми. Също така се стремим да обърнем специално внимание на колегите, засегнати от тежки заболявания, независимо дали са пациенти или се грижат за тях. Научете повече

В страните, в които оперираме, ние сме фокусирани върху това да осигурим достъп до нашите медикаменти на всички пациенти, които имат нужда от тях по начин, който е надежден за пациентите, обществото и UCB. 

В страните с ниски и средни доходи, разработваме социален бизнес подход, който да осигури достъп до качествена грижа и лекарства за хората с епилепсия. Научете повече 

Ние допринасяме за прехода към ниско въглеродна и зелена икономика, която да защити планетата. Научете повече

 

Надграждаме и върху две основни области:

Ние създаваме среда, която насърчава етичното поведение, като по този начин защитава репутацията на компанията и осигурява устойчиво бизнес представяне. Научете повече

Ние се стремим да вдъхновим култура на приобщаване, като предоставяме равни възможности за всички служители, приемайки различни таланти и използвайки разнообразието от идеи и опит. Научете повече 

Начало

Лекарствена безопасност

UCBCares-Медицинска информация