Go To Global Site
Добре дошли в сайта UCB България

Законово известие и политика за поверителност

Законни уведомления

1. Обща информация

Добре дошли в http://www.ucb.bg (наричан за кратко „този уебсайт”)! Този уебсайт е собственост на
Ю СИ БИ България ЕООД със седалище: 1407 София, кв. Лозенец,  ул. Сребърна 2 Б, ет.9, офис 8Б, (наричано за краткост „Ю СИ БИ”). Като отваряте и разглеждате този уебсайт, вие приемате настоящите общи условия. Този уебсайт се поддържа и управлява в България, съгласно българските закони. АКО НЕ ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОБВЪРЗВАТЕ ИЛИ ДА СЕ СЪОБРАЗЯВАТЕ С ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ, МОЛЯ НАПУСНЕТЕ ТОЗИ УЕБСАЙТ НЕЗАБАВНО. ВСЕКИ ДОСТЪП ДО ТОЗИ УЕБСАЙТ ЩЕ СЕ СЧИТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ПРАВА.

2. Здравна информация/Медицински продукти 

Информацията и материалите на всяка страница от този уебсайт (наричани за краткост „информация”) са събрани с цел да предоставят обща информация за дейностите на
Ю СИ БИ и на неговата група компании. Част от информацията може да се отнася за болестни състояния, здравни условия или уместност за приемане, тяхното предотвратяване и лечение. Настоящата информация се предоставя единствено с образователна цел. ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩА СЕ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ, НЕ Е ПОМЕСТЕНА С ЦЕЛ ДА ПРЕДОСТАВИ ИЛИ ЗАМЕСТИ ЛЕКАРСКА КОНСУЛТАЦИЯ, НИТО ДА РЕКЛАМИРА ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН КОЕТО И ДА Е ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА Ю СИ БИ И НЕГОВАТА ГРУПА КОМПАНИИ. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ И С НАСТОЯЩОТО Ю СИ БИ ВИ ЗАБРАНЯВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ, ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ, ПРОБЛЕМ, СВЪРЗАН С УМЕСТНОСТТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЛЕКАРСТВОТО, ИЛИ ЗАБОЛЯВАНЕ. АКО ИМАТЕ БОЛЕСТНО СЪСТОЯНИЕ, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУЛТАНТ. Ю СИ БИ НЕ ПРЕДЛАГА ЛИЧНО МЕДИЦИНСКО ДИАГНОСТИЦИРАНЕ ИЛИ КОНСУЛТАЦИИ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА ПАЦИЕНТА. Пълната медицинска консултация следва да получавате винаги директно от лекаря, който ви изписва лекарството. Този уебсайт съдържа също информация за лекарствени продукти, регистрирани по света и обикновено налични след изписване с рецепта от страна на лекари или професионалисти по здравни грижи. Продуктите може да не са налични във всички държави или може да са одобрени или разрешени от правителствен регулаторен орган за продажба или употреба с различни индикации, дози и ограничения в отделните страни. Търговските марки също може да се различават в различните страни. Здравните специалисти могат да получат пълна здравна информация от Кратката характеристика на продукта или листовката на локалния продукт. Пациентите и лекарите следва винаги да проверяват от местни медицински източници и регулаторни органи информацията, касаеща тяхната страна.

3. Отказ от права и гаранции

Информацията, поместена на този уебсайт, се предоставя единствено с образователна цел. Въпреки че Ю СИ БИ ще направи всичко необходимо, за да включи точна и актуализирана информация на този сайт, Ю СИ БИ няма да отговаря по никакъв начин за грешки или пропуски в съдържанието на информацията за продукта от този уебсайт. ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ Е ПРЕДОСТАВЕНА ТАКА, КАКТО Е ИЗВЕСТНА. В ПОСЛЕДСТВИЕ ИНФОРМАЦИЯТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВНИМАТЕЛНО ОЦЕНЕНА ОТ ПОСЕТИТЕЛИ НА САЙТА, КАТО НИТО Ю СИ БИ, НИТО КОЯТО И ДА Е КОМПАНИЯ ОТ ГРУПАТА НА Ю СИ БИ НЕ ПРЕДОСТАВЯТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ЗА ПЪЛНОТАТА ИЛИ ТОЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, ПОМЕСТЕНА НА ТОЗИ УЕБСАЙТ, ИЛИ НЕЙНАТА ВЪЗМОЖНА УПОТРЕБА. Ю СИ БИ И НЕЙНАТА ГРУПА ОТ КОМПАНИИ НЕ ОТГОВАРЯТ ПО НИКАКЪВ НАЧИН ЗА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, ВТОРОСТЕПЕННИ, ПРОИЗТИЧАЩИ, НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ ДРУГИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕДИ В РЕЗУЛТАТ НА УПОТРЕБАТА, УПОВАВАНЕТО НА, ДОСТЪПА ДО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ, ИЛИ ОТ ВСЯКА ПРОМЯНА В СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ САЙТ, КОЯТО Ю СИ БИ МОЖЕ ДА НАПРАВИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Никаква информация, съдържаща се на този уебсайт, не представлява и няма да се счита, че представлява покана или предложение за инвестиция, или по друг начин обвързана с акции или други ценни книжа в Ю СИ БИ.

4. Авторско право/Използване на информация

Освен ако не е посочено друго, всички авторки права върху информацията са собственост на Ю СИ БИ. Всички права върху информацията за запазени. Можете безплатно да разглеждате уебсайта, но можете да отваряте, сваляте или използвате информация от този уебсайт, включително, но не ограничено до текстове и изображения, само за лична употреба и при условие че запазите и възпроизведете всяко и всички уведомления за авторски права и други уведомления за права на собственост, съдържащи се във всяка информация, свалена от този уебсайт. Нямате право да разпространявате, променяте, препращате, употребявате повторно, помествате повторно или да използвате информацията по какъвто и да е начин за други цели без предварителното писмено съгласие на Ю СИ БИ. С изключение на горепосоченото ограничено оправомощаване с настоящото не ви се предоставя никаква лицензия или право върху информацията, съдържаща се на този уебсайт, нито авторско право на Ю СИ БИ или на което и да е друго трето лице.

5. Търговски марки/права на собственост

Следва да приемете, че всички наименования на продукти, които виждате на този уебсайт, независимо дали са с едър шрифт, или със символа на търговската марка, са търговски марки, притежавани от или лицензирани за Ю СИ БИ или за неин филиал. Уебсайтът може да съдържа също или да отпраща към патенти, фирмена информация, технологии, продукти, процеси или други права на собственост на Ю СИ БИ и/или други лица. С настоящото не ви се предоставят никакви лицензии или права върху която и да е от въпросните търговски марки, патенти, имена на домейни, технологии, продукти, процеси или друга фирмена информация или права на Ю СИ БИ и/или други страни. Не използвайте търговските марки на Ю СИ БИ или техни вариации, които биха объркали потребителите, в името на вашия домейн. С това целим потребителите на интернет да не се объркат относно истинския източник на уебсайта.

6. Линкове към други страници

Този уебсайт съдържа линкове към страници или уебсайтове на трети страни.
Ю СИ БИ НЕ ПРАВИ ИЗЯВЛЕНИЯ И НЕ ОТГОВАРЯ ЗА МАТЕРИАЛИТЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА, КОИТО МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА ТЕЗИ СТРАНИЦИ ИЛИ УЕБСАЙТОВЕ.

7. Линкове към уебсайта на Ю СИ БИ 

Не се позволява поставянето на линк към този уебсайт в никой друг уебсайт без предварителното писмено съгласие на Ю СИ БИ, освен името на домейна на този уебсайт, освен ако то само насочва посетителите към началната страница на този уебсайт, в отделен изскачащ прозорец, с пълното име на домейна на Ю СИ БИ и с подходящо известие в изскачащ прозорец към посетителя, че отваря уебсайт на трето лице.

8. Достъпност на уебсайта 

Ю СИ БИ не гарантира, че достъпът до уебсайта ще бъде възможен винаги или че уебсайтът, или сървърът, чрез който уебсайтът става достъпен, не съдържат вируси или други вредни компоненти. Вие поемате всички разходи за цялата необходима поддръжка, възстановяване или поправки на вашия хардуер, софтуер или информация, независимо дали са причинени от всеки такъв вирус или вреден компонент, или не.

9. Преразглеждане 

Ю СИ БИ може по всяко време да преразгледа общите условия, като помества нови актуализирани такива. Вие се задължавате да се придържате към всички актуализирани общи условия и следователно трябва периодично да посещавате тази страница, за да правите справка с общите условия, с които се задължавате.

Информация за политиката за поверителност

В политиката за поверителност:

- под „бисквитка” се разбира кратка информация, помествана от вашия уеббраузър на твърдия диск на компютъра ви. „Бисквитката” може да се използва за запаметяване на определени данни за вас, за да се регулира информацията, която виждате, когато посещавате даден уебсайт и/или за да се събира информация за вашето посещение;

- под „лични данни” се разбира вашата лична информация, като например, но не ограничаваща се до вашето име, пощенски адрес, електронен адрес, телефонен номер, адрес АйПи, автобиография и т.н., с която може да бъдете идентифицирани;

- „Трети страни” се отнася за филиалите на Ю СИ БИ и представители в трети страни, които извършват поддръжка за Ю СИ БИ в рамките на нейните стопански отношения, като например, но неограничаващо се до поддръжката на този уебсайт или други системи ИТ и/или предоставянето на други услуги по поддръжката, свързани с дейността, оценяване или техническа поддръжка;

- под „Ю СИ БИ” се разбира Ю СИ БИ България ЕООД, със седалище:  1407 София, кв. Лозенец,  уул. Сребърна 2 Б, ет.9, офис 8Б, част от UCB Pharma SA, Белгия

- „Ние” или „нас” се отнася за Ю СИ БИ;

- „Вие” или „вас” се отнася за потребители на този уебсайт.

Поверителността е важна за нас. Настоящата политика за поверителност дава разяснения за нашите информационни практики онлайн, свързани със събиране, употреба и оповестяване на информация, която може да предоставите чрез този уебсайт. Моля, прочетете целия текст на политиката за поверителност, преди да използвате или предоставяте лични данни в този уебсайт. Тази политика за поверителност се прилага само за употребата и събирането на данни, събирани от този уебсайт и не се прилага за никакви други данни, събрани от Ю СИ БИ в режим „на линия” или „извън линия”.

Когато се регистрирате при нас, може да се наложи да попълните определени полета (някои от които са задължителни, а други – по избор), и/или да изберете потребителско име и парола. Ако изберете да не попълвате личните си данни, които ние изискваме, вашата регистрация няма да бъде възможна и вие няма да можете да получите отговор на запитването си.

Ю СИ БИ ще използва предоставената от вас лична информация единствено с цел да отговори на запитванията ви или предостави поисканата от вас информация. Ю СИ БИ няма да използва личните ви данни за директни маркетингови цели.

Ако попълните личните си данни като лице, търсещо работа, те ще бъдат използвани за следното:
- набиране на персонал, назначаване на работа и за целите на заетостта;

- с цел оценяване на препоръките и проверка на съвместимостта с длъжностната характеристика с оглед на свободните работни места;

- да ви информираме за бъдещите възможности за работа.

Освен ако не поискате да премахнете личните си данни по-рано, те ще бъдат съхранявани в нашата система за набиране на персонал не повече от две години, като този период може да бъде увеличен на пет години, в случай че бъдете поканени на интервю от Ю СИ БИ или някой от неговите филиали. Ако кандидатстването ви бъде успешно, личните ви данни ще бъдат обработени и включени в папката с данни на служителя.

Ю СИ БИ може да предостави личните ви данни на трети страни, които се намират в държави с по-ниско ниво на защита, като Ю СИ БИ ще предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че вашите лични данни се използват поверително и в съответствие с настоящата политика и приложимите закони за защита на личните данни. Също така може да се наложи Ю СИ БИ да оповести личните ви данни, ако това се изисква от приложимите закони, съдебни заповеди или правителствени наредби.

Ваше задължение е да актуализирате личните си данни, съхранявани в системата на Ю СИ БИ. Въпреки това Ю СИ БИ може периодично да иска от вас въпросната актуализация.

Имате право на достъп до личните си данни, както и да ги променяте или изтривате безплатно по всяко време, като отваряте системата, или като се свържете с нас на следния електронен адрес: Dataprivacy.Bulgaria@ucb.com, или на следния пощенски адрес:  Ю СИ БИ България ЕООД -  1407 София, кв. Лозенец,  ул. Сребърна 2 Б, ет.9, офис 8Б.

Ю СИ БИ използва „бисквитки”, които запомнят името на домейна на първо ниво на посетителя на уебсайта, вашия адрес АйПи, дата и час на достъпа, времето, за което сте били в сайта и вида на използвания уеббраузър. Това автоматично се запаметява от уеб сървъра и се използва единствено за управление на системата и за целите на статистиката, с която се оценява посещаемостта на нашия сайт.

Ю СИ БИ използва „бисквитки” и за да ви идентифицира за уебсайта, както и да ви подсигури допълнително ниво на защита. След като сте влезли в уебсайта и сте попълнили потребителското си име и парола, Ю СИ БИ поставя временна „бисквитка” на вашия компютър, която посочва, че е извършена проверка и че имате достъп до услугата. Тази „бисквитка” ви осигурява цифрово работно поле през текущата ви работна сесия и остава на компютъра ви, докато не излезете от цифровото работно поле или докато не затворите уеббраузъра си. Ако вашият браузър е настроен да не приема „бисквитки”, няма да имате възможност да влизате или използвате уебсайта. Тези „бисквитки” са временни и не се използват с цел проследяване на действията ви в рамките на уебсайта или извън него.

Освен както е описано в настоящата политика за поверителност, Ю СИ БИ не използва „бисквитки” заедно с този уебсайт.

Обвързващи корпоративни правила

 

За да се допълни политиката за неприкосновеност на личните данни, Ю СИ БИ е приела Обвързващи корпоративни правила (ОКП), механизъм, предвиден от законодателството на ЕС, уреждащо международни трансфери на лични данни във всички представителства.

По-долу ще намерите обобщение и пълна версия на ОКП на Ю СИ БИ.

Начало

Лекарствена безопасност

UCBCares-Медицинска информация