Go To Global Site
Добре дошли в сайта UCB България

Здраве, безопасност и околна среда

Ю СИ БИ цели да създаде продукти, подобряващи качеството на живот на сегашното и бъдещото поколение, като набавя доходи за компанията, нейните акционери и обществото като цяло. Същевременно ние определяме за най-голям приоритет здравето и безопасността на нашите служители, съседи, клиенти и всички останали, засегнати от стопанската ни дейност. Нашето намерение е да осигурим и поддържаме безопасна и здравословна работна среда и да включим приноса на служителите в постигането на тези цели. Използваме ефективно природните ресурси и се стремим да намалим колкото се може повече неблагоприятното въздействие на нашите дейности и продукти върху околната среда по време на жизнения им цикъл.

Начало

Лекарствена безопасност

UCBCares-Медицинска информация