Go To Global Site
Добре дошли в сайта UCB България

Информация за продукта

  • Приложение I - Кратка характеристика на продукта
  • Приложение II - Данни за производителите, условията на доставка и други
  • Приложение III А – Данни върху опаковките
  • Приложение III Б – Листовка  

Този лекарствен продукт може да бъде закупен единствено с рецепта след предписание от лекар.

Начало

Лекарствена безопасност

UCBCares-Медицинска информация