Go To Global Site
Добре дошли в сайта UCB България

Оповестяване на взаимодействия

Всичко, което правим, започва с въпроса: Как това ще направи живота на хората с тежки заболявания по-добър? 

Водени от грижата за пациентите, за нас е от решаващо значение да работим в тясно сътрудничество със здравни специалисти и организации, които ни предлагат безценно експертно мнение и информация, свързана с предоставянето на различни решения за подобряване живота и лечението на пациентите. Именно тези взаимоотношения са в основата  на значителни иновации в здравеопазването и положителни промени в качеството на живот на много пациенти.

Стремим се да поддържаме висок стандарт на етика и почтеност във всички наши взаимоотношения и партньорства. Силно вярваме, че осигуряването на прозрачност във финансовите взаимоотношения със здравните специалисти е от съществено значение, за да се повиши доверието от страна на пациентите. Те трябва да знаят, че могат да се доверят на своите лекари за препоръчване и предписване на подходящо лечение и процедури, основани единствено на клинични доказателства и опит.

Като компания членка на EFPIA (Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации) се ангажираме да отговорим на изискванията за прозрачност в Кодекса за оповестяване на EFPIA и да докладваме размера на предоставените средства на партньори в сферата на здравеопазването.

Ако имате въпроси относно инициативата за оповестяване, моля да се свържете с нас на посочения имейл: TransparencyBulgaria@ucb.com

Защита на личните данни - общи условия

Публикуването на предоставена стойност към Получателите цели отчитане на парични или непарични средства към здравни специалисти или здравни организации, с които нашата компания си сътрудничи/има взаимоотношения, съобразено с целите и разпоредбите в приложимите кодекси. Индивидуалното оповестяване е осъществено чрез предоставяне на съгласие от страна на индивидуалните получатели – такова съгласие е дадено, за да позволи нашата компания да спази приложимите кодекси, с които сме се съгласили.

Публикуването на тези стойности не дава право на тези, които имат достъп до нашия уебсайт или до националните платформи, да предприемат допълнителна обработка на личните данни на съответните здравни специалисти.

За едно по-добро разбиране на доклада за оповестяване, публикуван в уебсайта ни, Методологическите пояснения изясняват значението и съдържанието му.

Начало

Лекарствена безопасност

UCBCares-Медицинска информация