Go To Global Site
Добре дошли в сайта UCB България

Компенсации и бонуси

Конкурентно възнаграждение

Ние сме развили глобален подход към определянето на възнагражденията и се стремим да гарантираме тяхната конкурентност в нашия пазарен сектор и съответствието им във всичките ни клонове по света, като в същото време разбираме нуждите на местната бизнес среда. Едновременно с това държим на връзката между възнаграждението и представянето, за да можем да отличим и възнаградим доброто представяне.

Годишни бонуси

Ю СИ БИ има схема за бонуси, свързана директно с вашето представяне. Степента, до която сте постигнали целите си, и начинът, по който сте го направили, определят годишния ви бонус.

Дългосрочни стимули

Личният ви принос за успеха на Ю СИ БИ се разпознава, когато постигнете изключителни резултати. Чрез стоково-финонсови възможности, например имате възможността да притежавате обикновени акции в Ю СИ БИ и да вземете участие в дългосрочното представяне на Ю СИ БИ като акционер. Изготвили сме също планове за дългосрочни стимули, чрез които да отличаваме и възнаграждаваме най-добрите.

Медицински и други обезщетения

Доходите на наетите лица са неразделна част от общия пакет за цялостно възнаграждение на Ю СИ БИ. Предлагаме програми за здравно осигуряване и пенсионни доходи, както и застраховка при инвалидност и други обезщетения.

Начало

Лекарствена безопасност

UCBCares-Медицинска информация