Go To Global Site
Добре дошли в сайта UCB България

Най-силните страни

  • Тясна връзка с пациентите и хората, които се грижат за тях
  • Авангардни изследвания, съчетаващи биологията и химията
  • Мотивирани, мултидисциплинарни и мултинационални екипи
  • Партньори от световна класа
  • Световна фирма със силна продуктова линия

Идеята ни за развитие означава повече от експертни знания в областта на малките молекули, получавани по химически път, и големите молекули, базирани на антитела. Тя се отнася за връзката между хората, науката и терапиите по нов начин, за да достигнем до нови прозрения в сложните взаимовръзки при тежките заболявания.

Тясна връзка с пациентите и хората, които се грижат за тях

Всичко, което правим започва с един обикновен въпрос: "Как можем да създадем повече стойност за хората, живеещи с тежки заболявания?" Редовният и личен контакт с пациентите, както и с хората, които се грижат за тях и лекарите е с жизненоважна роля за намирането на отговора на този въпрос.

Авангардни изследвания, съчетаващи биологията и химията

Нашите експертни знания в областта на малките молекули ни дава възможност да разгледаме тежките болести от различна гледна точка. Ние съчетаваме лидерството си в областта на изследванията на антителата и отдавна доказания ни опит в химията, за да можем по-добре да разберем и откликнем на сложния биологически произход и взаимовръзки на тези видове болести. В подкрепа на това са уникалните технологии като A2Hit™.

Мотивирани, многодисциплинарни и мултинационални екипи

Разнообразието от над 70 националности на служителите ни, които са с най-различно образование и професионален опит, е един от най-големите ни активи. За да извлечем полза от творческия потенциал на това разнообразие, сме създали глобална мрежова среда, като по този начин персоналът ни обменя и взаимно се обогатява с идеи.

Партньори от световна класа

Усложненията при тежките заболявания не могат да се решат само с опита и ресурсите на една единствена организация. Ето защо имаме партньори за силна верига на доставките от откриването на нови лекарства до тяхното разработване, производство и маркетинг.

Световна фирма със силна продуктова линия

Извършвайки дейност в около 40 страни, Ю СИ БИ е достъпна в глобален мащаб. Това включва доказано присъствие на основните фармацевтични пазари по света: Германия, Италия, Япония, Испания, Обединеното кралство и САЩ, както и на други значими международни пазари. Също така нашата продуктова дейност е особено силна в проектите си в напреднал етап и акцентира върху тежките заболявания на централната нервна система и имунологията.

“Всичко, което правим започва с един обикновен въпрос: Как можем да създадем повече стойност за хората, живеещи с тежки заболявания?” 

Начало

Лекарствена безопасност

UCBCares-Медицинска информация