Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Списък на продуктите

За да получите повече информация, моля изберете съответния лекарствен продукт.

Ако сте медицински специалист – моля прочетете кратката характеристика на продукта. Приемайки достъпа до тази информация, Вие поемате отговорността и потвърждавате, че сте медицинско лице.

Ако сте лице без медицинско образование – моля прочетете листовката на продукта.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Винаги спазвате указанията на Вашия лекар!