Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Социална отговорност на компанията

Като биофармацевтична компания ние се стремим да се приспособим към нарастващите нужди на обществото, допринасяйки за здравословното състояние и комфорт на хората като цяло. Ние непрекъснато полагаме усилия да намалим вредното си влияние върху околната среда, да поддържаме работна среда на разнообразие и участие на всички, да провеждаме отговорни бизнес практики и да поддържаме най-високите етични стандарти във всичко - от Научни изследвания и развитие до продажби и маркетинг.