Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

С ентусиазъм помагаме на хората с тежки заболявания да изберат да живеят живота, който искат

Ние споделяме амбицията да преобразим живота на хората, живеещи с тежки заболявания. В центъра на нашето внимание са заболяванията, засягащи централна нервна система и имунология– като поставяме пациентите в центъра на нашия свят.

Read more

Силата да променим нещата към по-добро

Ние сме глобална фармацевтична компания с фокус върху тежките заболявания, която развива дейността си в около 40 държави и през 2020 г. достигна глобални приходи в размер на 5.3 милиарда евро.

  • Ние комбинираме биологията и химията, за да постигнем значим напредък. Чрез интегрирането на нашия професионален опит с големи, базирани на антитела молекули и малки, получени по химичен път молекули можем да предложим на семействата, живеещи с тежки заболявания и техните специализирани лекари предимствата както на големите, така и на малките молекули с оглед постигането на изключителен напредък. 
  • Ние сме партньори с лидерите във фармацевтичната индустрия.  Сложното естество на тежките заболявания попада извън професионалния опит и ресурси на една единствена организация. Ето защо работим в екип с партньори - ние използваме както нашите предимства, така и по-големите или допълващите ни предимства на други организации.

С ентусиазъм помагаме на хората с тежки заболявания да изберат живота, който искат Ние споделяме амбицията да преобразим живота на хората, живеещи с тежки заболявания. В центъра на нашето внимание са заболяванията, засягащи централната нервна система и имунологията – като поставяме пациентите в центъра на нашия свят.

image description