Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Програми за оказване на подкрепа на пациенти

Като част от нашия ангажимент към пациентите и към това да разширим познанията, свързани с тежките заболявания, Ю СИ БИ подкрепя определен брой програми за пациенти и техните семейства. Те са най-различни и включват проекти за даване на напътствия, програми за спонсориране, образователни уебсайтове и стипендии, като всички те целят да подобрят качеството на живот на засегнатите от тежки заболявания.

 

Подкрепа за пациентските организации в Европа 

UCB се ангажира със спазването на кодексите за саморегулиране в сектора, сред които са Кодексът за подкрепа на пациентските организации на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA), един от приоритетите, върху който се акцентира в Ръководната декларация на EFPIA.

Ето защо, с оглед реализирането на подхода на Компанията за повече прозрачност, Подкрепата за пациентските организации е оповестена в настоящия раздел.

Болестта на Крон и аз™

"Болестта на Крон и аз" /Crohn's & Me/ е приложение за хора, чиито живот е засегнат от болестта на Крон - пациенти, техните приятели и семейства. Това приложение съдържа полезна образователна информация и съвети за това как се живее с болестта на Крон,например информация за диетичен режим на хранене, идеи за пътуване, видеозаписи от лекари и пациенти и други ресурси. Членовете на общността "Болестта на Крон и аз" получават изключителен достъп до видеозаписи, както и до инструмент за търсене на информация за болестта на Крон, /Crohn's Disease Tracker/

Website Crohn's and Me

Адвокати срещу епилепсията

Адвокатите срещу епилепсията са хора, живеещи с епилепсия, и хора, полагащи грижи за епилептици, които са отказали да направят компромис и са търсили най-доброто лечение за контролиране на пристъпите с колкото се може по-малко нежелани лекарствени реакции.

Споделяйки своя личен успех онлайн и в рамките на общността, в която живеят, адвокатите срещу епилепсията се стремят да накарат хората да общуват с други болни от епилепсия, да се учат един от друг и да променят живота си към по-добро. Тяхно лично задължение е да променят обществото и самите себе си.
Уебсайт адвокати срещу епилепсията

Програми на Ю СИ БИ за отпускане на стипендии на болните от епилепсия и техните семейства ™

UCB, Inc. е отдадена на това да изгради живота на болните от епилепсия американци и техните семейства/грижещите се за тях. Тази стипендия осигурява финансова помощ за хората с епилепсия и членовете на техните семейства/грижещите се за тях, които показват успехи в училище и лични постижения. 

Карта за добро състояние при Паркинсон™

Картата за добро състояние при Паркинсон /The Parkinson's Well-Being Map™/ е инструмент, който ви помага да се подготвите за консултации с вашия екип по здравни грижи, така че да можете да му помогнете да разберат какво е въздействието на болестта на Паркинсон върху вашия живот.

Картата ви позволява да записвате и следите вашите симптоми на Паркинсон. Тя включва всички аспекти на заболяването, така че да можете да посочите прецизно симптомите, които ви притесняват най-много и да направите списък на най-важните въпроси, които да зададете на следващата консултация. По този начин може да бъдете уверени, че симптомите не са забравени или пренебрегнати.

The Parkinson's Well-Being Map™

Монитор на синдрома на неспокойните крака /My RLS Monitor™/

Този монитор може да ви помогне да подобрите комуникацията с вашия лекар. Само ако разбира точно какво е вашето състояние, лекарят ви може да лекува или овладява вашият синдром на неспокойните крака (RLS) по оптимален начин.

My RLS Monitor™ tool