Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Клинични проучвания

За Ю СИ БИ желанието да вникне, предотврати и лекува заболяванията и разработването на нови лекарствени продукти, клиничните проучвания, в които са ангажирани здрави доброволци и пациенти, са от съществено значение.

Моля, ползвайте този раздел от уебсайта, за да научите повече за клиничните проучвания, да търсите клинични проучвания, които могат да са ви полезни, да се регистрирате за участие в проучване и да научите повече за резултатите от клиничните проучвания на Ю СИ БИ.