Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Стратегия за вдъхване на живот на нашата визия

Цел

“Всичко, което правим започва с един обикновен въпрос: как можем да създадем повече стойност за хората, живеещи с тежки заболявания?”

Стратегия

UCB е глобална фармацевтична компания с фокус върху неврологията и имунологията.

Нашият бизнес е стабилен. Общите ни приходи са се увеличили до 5.3 милиарда евро през 2020 г.

Тъй като погледът ни е устремен към бъдещето, разполагаме със солидна платформа за непрекъснат растеж до 2022 г. с нашите основни продукти Cimzia®, Vimpat® и Neupro® и Keppra®, като подготвяме лансирането на следващата ни серия потенциални лекарства, които да помагат на пациенти с епилепсия и остеопороза. Същевременно сме силно въодушевени от своя напредък в ранния етап на нашата бъдеща поредица от проекти.

Ние обаче осъзнаваме, че настъпват радикални промени в екосистемата за грижите и че трябва да се развиваме в съответствие с това.

Ключовият елемент на нашата еволюция е да се съсредоточим върху осигуряването на повишена стойност за пациента. Няма такова нещо като "среден пациент." Искаме да използваме всички инструменти, канали и научни достижения, с които разполагаме, за да развием едно по-добро разбиране на разнообразните прояви на определено заболяване и да включим реалните нужди на специални групи пациенти в нашите научни и иновационни процеси. Вместо да започваме проучването на едно ново лекарство единствено с помощта на науката, ние искаме да свържем по-тясно пациентите с науката и науката с пациентите.

По-доброто разбиране на реалността на пациентите, живеещи с неврологични и имунологични проблеми ще ни даде възможност да възприемем един по-холистичен подход към здравните грижи, гарантиращ, че в крайна сметка подходящите грижи достигат подходящите пациенти, и че те могат да живеят така, както искат.