Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Нашата цел 

“Всичко, което правим започва с един обикновен въпрос: Как можем да създадем повече стойност за хората, живеещи с тежки заболявания?”

Удовлетворяване на неудовлетворените нужди на пациентите

Фактът, че лекарствата ни се използват за лечението на хиляди хора по целия свят не означава, че работата ни е приключила. За нас е жизненоважно постоянно да се вслушваме в развиващите се нужди на пациентите и техните семейства. Работейки с лекари и специалисти в областта на здравеопазването, ние се ангажираме в по-голяма степен с пациентите, за да разберем по-добре техните клинични, икономически, социални и персонални потребности. Най-важен за нас е начинът, по който те се чувстват в своето ежедневие, докато следват пътя на здравните грижи, от които се нуждаят. Защото ние не просто лекуваме определена болест. Ние се грижим за самите хора. Пациентите ни вдъхновяват да създаваме повече стойност за тях чрез по-авангардна наука, по-иновативни лекарства и по-практични решения – така че да могат те, както и хората, които се грижат за тях, да продължат своя живот.

Непрекъснато напредваща наука

Няма такова нещо като “среден пациент”. Ние не искаме да се занимаваме с наука само заради самата наука, а се стремим да влагаме реалните нужди на специални групи пациенти в нашите научни и иновативни процеси. За да постигнем това се ползваме от научните достижения и умения в сфери като генетиката, биомаркерите и човешката биология. Стремим се да подобряваме нашите познания за разнообразните прояви на определено заболяване и реалните преживявания в живота на нашите пациенти, така че в крайна сметка нашите екипи да могат да осигурят подходящото лекарство и подходящата грижа за всеки пациент.